30/05/19

MUDAMOS FRONTEIRAS POR PONTES CARA Á QUÍMICA


O proxecto,"Sintetizando....as moléculas",  realizado por alumnado de 2º de ESO pretende que  este  comprenda a diferencia entre átomo e molécula. Para iso, empregáronse boliñas de porexpán pintadas utilizando un código de cores de modo que cada cor represente un tipo de átomo; e as boliñas (átomos) unironse entre sí (enlaces) con cilindros de madeira (“brochetas” para cociña). Por outra banda, o proxecto persegue traballar a competencia dixital do alumnado xa  que ó longo do mesmo requeriuse que o alumnado traballese con diversas ferramentas TIC.

Para levar a cabo o proxecto seguíronse as seguintes etapas:
-       Utilizanción dun applet para a visión 3D de moléculas, de modo que cada alumn@ ou grupo escolleu unha molécula das que a profesora propuxo.
-       Búsqueda de información sobre a molécula escollida e síntese da mesma nun documento de drive que cada alumn@ ou grupo compartiu coa profesora para a súa corrección.
-       Mercar o nº de boliñas de porexpán necesarias e pintar co código proposto para tódolos traballos.
-       “Montar” as moléculas apoiándose no visualizador 3D antes mencionado.
-       Elaboración dunha videopresentación ou vídeo onde se expoña a información recollida sobre a molécula en cuestión.
-       Crear un código QR que enlaza ó vídeo anterior.
-       Exposición dos traballos realizados.
Ningún comentario:

Publicar un comentario