02/10/19

"FORO DE CIDADANÍA"

"Biblioteca escolar, viveiro de cidadanía" é o lema proposto para as Bibliotecas Escolares Galegas para o presente curso 2019/2020.

Con este lema ponse o foco na necesidade de crear un ambiente idóneo para que o alumnado desenvolva a estima por si mesmos e polos recursos á súa disposición, aprenda a convivir cos demais, adquira valores democráticos, o respeto polos dereitos humanos e a cultura da paz, imprescindibles para unha convivencia xusta, pacífica e enriquecedora.