11/12/17

DÍA DOS DEREITOS HUMANOS: AS SÚAS DEFENSORAS.

Unha defensora dos dereitos humanos  é  unha persoa que traballa, de maneira pacífica, en favor de tódolos dereitos  proclamados na Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Pode facelo  informando ó  público sobre violacións  de dereitos humanos ou promovendo campañas para a promoción e protección destes  dereitos. Defensores de dereitos humanos poden ser avogados que defenden a causa dos presos políticos  e o seu  dereito  a un xuízo xusto; nais de desaparecidos  que marchan para esixir a verdade sobre a sorte dos seus  fillos; comunidades campesiñas e indíxenas  que se organizan para defender o recoñecemento dos seus  dereitos; organizacións que loitan  contra a impunidade dos  autores de violacións  dos  dereitos  humanos. Esta "loita" polo respecto dos Dereitos Humanos é en moitos  países unha actividade de alto risco, e os  grupos e individuos que se comprometen nesta  vía son moitas  veces o  obxectivo prioritario de autoridades e de grupos privados que recurren a  desaparcións forzadas, execucións, detencións arbitrarias ou á tortura para facelos calar.

Este 10 de decembro, Día dos Dereitos Humanos, queremos visibilizar e respaldar a importante labor destas persoas presentando, de forma moi resumida, as accións dalgunhas delas. Nesta selección intentamos incluír a persoas de diferentes procedencias, de épocas dispares, algúnhas coñecidas e outras non, e defensoras de moi distintos dereitos. Podemos e queremos  completar este listado coas túas suxestións.

Ningún comentario:

Publicar un comentario