29/01/12

30 DE XANEIRO. DÍA ESCOLAR DA PAZ E A NON-VIOLENCIA


O Día Escolar da Paz e a Non-Violencia ten como obxectivo a educación en e para a tolerancia, a solidariedade, o respecto aos dereitos humanos, a non-violencia e a paz.
Este ano (64 aniversario da morte de Gandhi), o Seminario Galego de Educación para a Paz, proponnos unha reflexión sobre “A aprendizaxe da democracia na escola”.
Para “aprender a paz”, debemos ser educados en democracia, formados en actitudes democráticas. E isto implica a democratización dos sistemas educativos, a educación no diálogo e a participación, e o acceso ao sistema educativo de todos os cidadáns, con independencia de raza, condición social, idade...
No ano 2011, nos países afectados por conflictos armados, 28 millóns de neno@s en idade de ir á escola primaria non estaban escolarizados e só o 79% dos seus xóvenes sabían ler e escribir.  Decenas de miles de nen@s foron reclutad@s ou utilizad@s polas forzas armadas ou grupos armados en todas as rexións do mundo, privándo@s da súa infancia e dos seus dereitos, entre eles, o dereito  á escolarización.

“Xa que as guerras nacen na mente dos homes, é na mente dos homes onde deben erixirse os baluartes da paz” (Acta Constitucional da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura).


Ningún comentario:

Publicar un comentario